Planet Proof Beacon Fields vochtsensoren temperatuursensoren

Wat is On the way to PlanetProof?

Beacon Fields kiest er voor om zich te richten op de pijlers van het ‘On the way to Planet Proof’ keurmerk voor de agrarische sector. Dit keurmerk is ontwikkeld voor duurzamer geteelde groenten en fruit, bloemen, planten, bomen en bloembollen. Producenten die aan de regels voldoen, mogen op hun producten ‘On the way to PlanetProof’ afbeelden. Dit keurmerk laat zien dat het product duurzamer is geproduceerd. Aan de hand van verschillende thema’s wordt er in de aankomende jaren een wettelijke Europese regelgeving opgesteld voor ondernemers in de agrarische sector. Maar wat is duurzamer?

PlanetProof richt zich op vijf aandachtsgebieden van de Sustainable Development Goals van de United Nations: bodem, landschap & biodiversiteit, water, energie, productie & consumptie en klimaat. De tuinders, telers en verwerkers spannen zich onder meer in voor schonere lucht, vruchtbare bodem, betere waterkwaliteit en circulaire afvalverwerking en recycling. 

 

Deze bepalingen zijn van kracht in de volgende Europese landen: Nederland, België, Tsjechië, Duitsland, Ierland, Luxemburg, Hongarije, Oostenrijk, Polen, Roemenië, Slovenië, Slowakije en het Verenigd Koninkrijk.

BRON: www.planetproof.nl

Thema's binnen PlanetProof

Energie & Klimaat | Gewasbescherming  

Biodiversiteit & Landschap | Bodemvruchtbaarheid   Bemesting | Water | Lichtafscherming | Afval & Reiniging   Verpakkingen

Hoe dragen wij als Beacon Fields bij aan deze doelstellingen?

Door het verzamelen en monitoren van grote hoeveelheden data zijn we in staat belangrijke keuzes te vereenvoudigen door middel van concrete informatie. Met het juiste gebruik van deze informatie draagt Beacon Fields (deels) bij aan het behalen van meerdere doelstellingen conform PlanetProof. Lees hier meer over onze missie.

Energie & Klimaat

Met onze koel/droogsensor meten we accurate informatie over de temperatuur/luchtvochtigheid in uw opslag. Niet geheel onbelangrijk, want een verkeerd klimaat in uw opslag is funest voor uw oogst. Door het versturen van real-time data kunnen we dus naast het optimaal monitoren van uw opslagplaatsen ook het energieverbruik optimaliseren tot het minimumverbruik.

Gewasbescherming

De data uit uw sensoren gebruiken we om zo accuraat mogelijk voorspellingen te maken op diverse gebieden. Zo kunnen we uit de metingen o.a. te weten komen wanneer, hoeveel en waar er gebruik gemaakt moeten worden van bestrijdingsmiddelen. Deze voorspelbare informatie is van onschatbare waarde voor de agrarisch ondernemer.   

Beacon Fields is ontwikkelaar en leverancier van temperatuur- en vochtsensoren voor de agrarische secor. Draadloos uw gewas monitoren vanaf elke plek ter wereld. Smart farming is dichterbij dan u denkt. smart farming, vochtsensoren, temperatuursensoren, smart farming, technological farming, big data landbouw, sensoren; moist sensor temperature sensor smart farming precision farming sensors big data data sigfox data

Bemesting

Met onze bewateringsmeter kunnen we precies uitlezen wanneer en hoe hard het heeft geregend. Daarnaast meet deze sensor de bodemvochtigheid in uw veld. Ook deze data zetten wij om in bruikbare informatie waarbij de gebruiker per gewas kan controleren op de wettelijke hoeveelheid stikstof en fosfaat in de bodem. Hierdoor is het mogelijk om precisiebemesting toe te passen binnen uw bedrijf. Over langer gemeten tijd is deze informatie ook bruikbaar als onderdeel van grotere bodemanalyses waarbij we de historische data als triggers kunnen gebruiken om toekomstige voorspellingen te doen. 

Water

Essentieel voor elk gewas is water. Onze sensoren zijn zo ontwikkeld dat zij nauwkeurig en real-time data kunnen versturen over regenval en bodemvochtigheid. Ook kunnen we middels sensoren data analyseren en scenario’s voorspellen welke te maken hebben met regenval en het irrigatiebeleid. Verder springen we in op duurzaam gebruik van water. Neem bijvoorbeeld onze Valve Sensor, die op automatisch controleert op de juiste waterdruk in de irrigatieleidingen. Daarnaast meten we bijvoorbeeld met onze regenstations het bodemvochtheidsgehalte en kunnen we verdampingsanalyses maken per gewas om zo de optimale toevoer van water te creëren.