ONZE Partners

Onlangs stapten wij in als sponsor van de Nederlandse Fruittelers Organisatie (NFO). De NFO is de organisatie van en voor de professionele, Nederlandse fruittelers. Zij behartigen de belangen van fruitteeltondernemers met als bijzondere aandachtspunten: gewasbescherming, sociaaleconomische kwesties, marktgerelateerde onderwerpen, en kennis delen en innovatie. Wij maken als sponsor dankbaar gebruik van deze aanwezige kennis, het netwerk van fruittelers en de mogelijkheid om de verduurzaming van de sector mede te helpen verwezenlijken. 

 

Nederlandse Fruittelers Organisatie 

W.A.M. Pennings

W.A.M. Pennings is een van de grootste bloembollenkwekers uit de Bollenstreek en tevens testpartner van het eerste uur. Op ruim 160 hectare land worden nu 7 soorten gewassen gekweekt. Men streeft ernaar zo weinig mogelijk gewasbeschermingsmiddelen te gebruiken met het telen van bloembollen. Daarom zijn zij naast onze enthousiaste samenwerking ook aangesloten bij Milieu Project Sierteelt en voorstander van het werken onder de regelgeving van o.a. ‘On our way to Planet Proof’. Het beter in beeld brengen van de grond- en gewascondities helpt bij het verder verminderingen van de gewasbeschermingsmiddelen.

Tentacles Innovation

Tentacles Innovation is onze ontwikkelaar en producent in Tsjechië. 

Proeftuin Randwijk

Proeftuin Randwijk is een samenwerking van de Nederlandse Fruittelersorganisatie (NFO), . In deze kweekvijver van praktijkgerichte innovatie en kennisontwikkeling voor de Nederlandse fruitteelt draagt Beacon Fields haar steentje bij in de verduurzaming van de fruitteelt. Halverwege 2018 zullen wij een project starten in de proeftuin waarbij we onze sensoren zullen inzetten voor het vroegtijdig signaleren van plantstress op basis van stamdikte- en vruchtgroeimonitoring. Andere innovatieve project zullen volgen.

Wageningen University & Research (WUR)  

Via de universiteit van Wageningen is Beacon Fields ingestapt in een kennisgroep met meerdere ondernemers uit de precisielandbouw. Tijdens verschillende sessies wisselen we nieuwe kennis en contacten uit met ondernemers en agrarische ondernemers. Tevens zijn er gastsprekers uit de politiek, de universiteit en uit verschillende projectgroepen rondom de Europese commissie voor landbouwsubsidie die ons voeden met nieuwe informatie rondom alle ontwikkelingen in de sector.

Sensohive

Sensohive is onze medeontwikkelaar en leverancier uit Denemarken

© 2019 by Beacon Fields. All rights reserved

  • Grey Facebook Icon
FOLLOW US